Cẩm nang các bài tập quá khứ đơn có đáp án

Date:

Để có thể sử dụng nhuần nhuyễn được thì quá khứ đơn, các bạn cần phải thực hành làm nhiều bài tập. Trong bài viết dưới đây, Tạp chí giáo dục sẽ giới thiệu cẩm nang bài tập thì quá khứ đơn có đáp án cho các bạn tham khảo. 

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết được thêm các kiến thức và bài tập thì quá khứ đơn hay nhất nhé!

Tóm tắt lý thuyết về thì quá khứ đơn

Tóm tắt lý thuyết về thì quá khứ đơn

Thì quá khứ đơn chính là các thì được sử dụng để diễn tả những hành động và sự việc đã diễn ra và được hoàn tất trong quá khứ ở một thời điểm nhất định. 

Ví dụ: 

She didn’t come to school last month. Cô ấy đã không đến trường từ tháng trước. 

Công thức sử dụng thì quá khứ đơn

Khi sử dụng thì quá khứ đơn, các bạn cần lưu ý công thức sử dụng thì quá khứ đơn theo các thể như: 

Thể  khẳng định

  Động từ “to be” Động từ thường
Cấu trúc S + was/ were + N/Adj S + V-ed
Lưu ý I/ He/ She/ It / Danh từ số ít / Danh từ không đếm được + was

We/ You/ They/ Danh từ số nhiều + were

 
Ví dụ – Ms.Ha was very happy when her son bought her a bouquet yesterday. (Cô Hoa đã rất hạnh phúc khi con trai cô ấy mua tặng cô ấy 1 bó hoa vào hôm qua.)

– They were in Thailand on their summer holiday 3 years ago. (Họ ở Thái Lan  vào kỳ nghỉ hè 3 năm trước.)

– They went to Japan last week. (Tuần trước họ đã đi đến Nhật Bản.)

– I met my old friend at the zoo yesterday. (Tôi đã gặp người bạn cũ của mình trong sở thú ngày hôm qua.)

Thể phủ định 

Động từ “to be” Động từ thường
Cấu trúc S + was/were not + N/Adj
was not = wasn’twere not = weren’t
S + did not + V (nguyên thể)
did not = didn’t
Ví dụ – He wasn’t very happy last night because of his son’s bad behavior to her friends. (Tối hôm qua anh ấy đã rất không vui vì cách cư xử không tốt của con trai với bạn mình.)

– It was Monday yesterday. (Hôm qua là Chủ nhật)

– He didn’t go to work last week. (Tuần trước cậu ta đã không đi làm.)

– We didn’t get any phone calls from the HR department yesterday. (Ngày hôm qua chúng tôi đã không nhận được cuộc gọi nào từ phòng nhân sự cả.)

Thể nghi vấn 

Động từ “to be” Động từ thường
Cấu trúc Q: Was/Were+ S + N/Adj?

A: Yes, S + was/were.

      No, S + wasn’t/weren’t.

Q: Did + S + V(nguyên thể)?

A: Yes, S + did.

     No, S + didn’t.

Ví dụ Question: Was Neil Armstrong the first person to step on The Moon? (Có phải Neil Armstrong là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng không?)

A: Yes, he was / No, he wasn’t. (Có, ông ấy có./ Không, ông ấy không.)

 

– Q: Were you at office yesterday? (Hôm qua con có đi làm không?)

A: Yes, I was./ No, I was not. (Có, con có./ Không, con không.)

Question: Did you visit President Ho Chi Minh Mausoleum with your class last weekend? (Bạn có đi thăm lăng chủ tịch Hồ Chí Minh với lớp của bạn cuối tuần trước hay không?)

A: Yes, I did./ No, I didn’t. (Có, mình có./ Không, mình không.)

– Q: Did he oversleep and was late for school yesterday? (Có phải hôm qua cậu ấy ngủ quên và đi học muộn không?)

A: Yes, he did./ No, he didn’t. (Có, cậu ta có./ Không, cậu ta không.)

Cách sử dụng thì quá khứ đơn trong tiếng Anh

Thì quá khứ đơn (The simple past) được sử dụng trong các trường hợp sau đây:

Thì quá khứ đơn được dùng để diễn ra trong một thời gian cụ thể trong quá khứ và đã kết thúc ở hiện tại:

– She came back last Friday. (Cô ấy đã trở lại từ thứ Sáu tuần trước.)

Thì quá khứ đơn được dùng để diễn ra trong một khoảng thời gian trong quá khứ và đã kết thúc ở hiện tại:

– She lived in Tokyo for seven years. (Cô ấy đã sống ở Tokyo trong 7 năm.)

– They were in London from Monday to Thursday of last week. (Tuần vừa rồi họ ở London từ thứ Hai đến thứ Năm.)

– When I was living in New York, I went to all the art exhibitions I could. (Lúc tôi còn sống ở New York, tôi đã đi xem tất cả các cuộc triển lãm nghệ thuật mà tôi có thể.)

Các dấu hiệu nhận biết trong tiếng Anh 

Để có thể nhận biết thì quá khứ đơn, các bạn dựa vào các dấu hiệu sau đây:

 • Thì quá khứ đơn sẽ có các từ như: yesterday, ago, last (week, year, month), in the past, the day before, với những khoảng thời gian đã qua trong ngày (today, this morning, this afternoon).
 • Các câu sử dụng thì quá khứ đơn thường xuất hiện sau các cụm  as if, as though (như thể là), it’s time (đã đến lúc), if only, wish (ước gì), would sooner/ rather (thích hơn)

Ví dụ 1: Yesterday morning, Tom got up early; then he ate breakfast and went to school. (Sáng hôm qua, Tom dậy sớm, sau đó cậu ấy ăn sáng và đến trường)

Ví dụ 2: The plane took off three hours ago. (Máy bay đã cất cánh cách đây 3 giờ.)

Cách chia động từ thì quá khứ đơn

– Đối với các động từ thường chúng ta chỉ cần thêm ”ed” vào sau. Ví dụ:  turn => turned, want => wanted,…

+ Đối với các động từ có đuôi ”e” rồi thì ta chỉ cần thêm ”d”. Ví dụ:  agree => agreed,…

+ Đối với các động từ có đuôi ”y”, ta bỏ ”y”, thêm ”i” và đuôi ”ed”. Ví dụ: study => studied,

+  Đối với các động từ có một âm tiết, tận cùng là một phụ âm và trước đó là một nguyên âm (a, e, i, o, u) thì ta nhân đôi phụ âm cuối rồi thêm đuôi ”ed”. Ví dụ: stop => stopped, tap=> tapped,…

– Đối với động từ bất quy tắc, chúng  sẽ không theo qui tắc thêm “ed”. Và những động từ này, chúng ta cần học thuộc để tránh sử dụng nhầm lẫn.

Ví dụ: go => went, get => got, see => saw,… (Có bảng động từ bất quy tắc cho các bạn tra đấy nhé.)

Các bài tập thì quá khứ đơn có đáp án

Các bài tập thì quá khứ đơn có đáp án

Bài tập 1: Hoàn thành các câu sau đây bằng cách sử dụng Was hay Were. 

 1. I _____ happy.
 2. You ____ angry.
 3. She ______ in London last week.
 4. He ______ on holiday.
 5. It _____ cold.
 6. We ______ at school.
 7. You _____ at the cinema.
 8. They _____ at home.
 9. The cat ____ on the roof.
 10. The children _____in the garden.

Đáp án:

 1. I ___was__ happy.
 2. You __were__ angry.
 3. She ___was___ in London last week.
 4. He __was____ on holiday.
 5. It __was___ cold.
 6. We __were____ at school.
 7. You __were___ at the cinema.
 8. They __were___ at home.
 9. The cat __was__ on the roof.
 10. The children __were___ in the garden.

Bài tập 2:  Chọn dạng đúng của những từ trong ngoặc sau để tạo thành một bài luận có nghĩa.

The line graph (1-compare)__________________ three types of traveler to New Zealand between 1997 and 2017 in terms of their average daily expenditure.

It is noticeable that spending by these international visitors (2-be) at its highest between the years 2000 and 2003. Overall, business travelers (3-spend)______________ the most per day, while people visiting friends or relatives (4-spend)________________the least.

In 1997, business visitors to New Zealand spent an average of almost $260 per day, while holidaymakers spent around $190 and people visiting friends or relatives spent less than $120. Over the following five years, spending by all three types of traveler (5-increase)_______________ dramatically, to peaks of around $330, $270 and $220. However, visitor spending suddenly (6-fall)___________ again between 2003 and 2005.

From 2005 to 2015, the daily expenditure of business travelers and tourists (7-fluctuate)___________ around the $200 mark, whereas people visiting relations or friends spent roughly 60 to 80 dollars less per day. By 2017, daily spending had risen to approximately $250, $210 and $140 respectively for vacationers, business people and those visiting loved ones.

Đáp án:

1 – compares

2 – was

3 – spent

4 – spent

5 – increased

6 – fell

7 – fluctuated

Bài tập 3: Chia động từ ở thì quá khứ đơn

 1. Yesterday, I (go)______ to the restaurant with a client.
 2. We (drive) ______ around the parking lot for 20 mins to find a parking space.
 3. When we (arrive) ______ at the restaurant, the place (be) ______ full.
 4. The waitress (ask) ______ us if we (have) reservations.
 5. I (say), “No, my secretary forgets to make them.”
 6. The waitress (tell)______ us to come back in two hours.
 7. My client and I slowly (walk) ______ back to the car.
 8. Then we (see) ______ a small grocery store.
 9. We (stop) in the grocery store and (buy) ______ some sandwiches.
 10. That (be) ______ better than waiting for two hours.

Đáp án:

 1. Yesterday, I went to the restaurant with a client.
 2. We drove around the parking lot for 20 mins to find a parking space.
 3. When we arrived at the restaurant, the place was full.
 4. The waitress asked us if we had reservations.
 5. I said, “No, my secretary forgets to make them.”
 6. The waitress told us to come back in two hours.
 7. My client and I slowly walked back to the car.
 8. Then we saw a small grocery store.
 9. We stopped in the grocery store and bought some sandwiches.
 10. That was better than waiting for two hours.

Bài tập 4: Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh ở thì Quá khứ đơn

 1. I/ go swimming/ yesterday.

=> ________________________________

 1. Mrs. Nhung/ wash/ the dishes.

=> ________________________________

 1. my mother/ go shopping/ with/ friends/ in/ park.

=> ________________________________

 1. Lan/ cook/ chicken noodles/ dinner.

=> ________________________________

 1. Nam/ I/ study/ hard/ last weekend.

=> ________________________________

 1. my father/ play/ golf/ yesterday.

=> ________________________________

 1. last night/ Phong/listen/ music/ for two hours.

=> ________________________________

 1. they/ have/ nice/ weekend.

=> ________________________________

 1. she/ go/ supermarket yesterday.

=> ________________________________

 1. We/ not go/ school last week.

=> ________________________________

Đáp án:

 1. I went swimming yesterday.
 2. Mrs. Nhung washes the dishes.
 3. My mother went shopping with her friends in the park.
 4. Lan cooked chicken noodles for dinner.
 5. Nam and I studied hard last week.
 6. My father played golf yesterday.
 7. Last night, Phong listened to music for two hours.
 8. The had a nice weekend.
 9. She went to the supermarket yesterday.
 10. We didn’t go to school last week.

Bài tập 5: Chọn động từ thích hợp trong danh sách để hoàn thành câu

 1. My father ……….. a new car last week. [need buy run eat sit]
 2. I ……. Miho yesterday Was she in school? [ go play live eat see ]
 3. I ……. my homework. The teacher will be mad! [ do play run come open ]
 4. What time ……. home yesterday? [you] [ need buy eat get sit ]
 5. I ……. toast for breakfast this morning. [ speak play have eat drink ]
 6. I ……. time to play after school. I was too busy. [ speak play have eat drink ]
 7. Why ……. that? – I don’t know. [he] [ say cost come fall sit ]
 8. ……. you with your homework? – No I did it by myself. [anyone] [ have help like run close ]
 9. Miho ……. a dress to school yesterday. [ love play run wear cook ]
 10. I ……. my homework on the bus. [ break have run win do ]
 11. ……. that whales are not fish? – Of course! [you] [ know drink go drive play ]
 12. We ……. to Germany in 2006. [ do play run come open ]
 13. I ……. football after school yesterday. [ go play live eat like ]
 14. We ……. on holiday last year.[ need buy run go sit ]
 15. ……. the football on TV last night? [you] [ work walk watch wear win ]
 16. ……. your tennis match? [you] [ open answer run win stand ]
 17. We ……. a vocabulary test in ESL last lesson. [ see play cut have fall ]
 18. I ……. only 2 mistakes in my writing test.[ eat make put love feel ]

Đáp án:

1. bought

2. didn’t see

3. didn’t do

4. did you get

5. ate

6. didn’t have

7. did he say

8. Did anyone help

9. wore

10. did

11. Did you know

12. came

13. played

14. didn’t go

15. Did you watch

16. Did you win

17. had

18. made

Bài tập 6: Viết lại các câu sau bằng cách sử dụng thì quá khứ đơn 

 1. We open the door. →
 2. You write poems. →
 3. Richard plays in the garden. →
 4. Kerry does not speak English. →
 5. Do you see the bird? →

Đáp án:

 1. We opened the door.
 2. You wrote poems.
 3. Richard played in the garden.
 4. Kerry did not speak English.
 5. Did you see the bird?

Bài tập 7: Chọn câu trả lời chính xác trong các đáp án sau đây

1. They ………………. students yesterday.

a. am  b. is  c. was  d. Were

2. They …………. doctors two years ago.

a. am  b. is  c. was  d. Were

3. They …………… farmers last month.

a. are  b. is  c. was  d. Were

4. We ……. nurses yesterday.

a. are b. is c. was d. Were

5. The weather …….. cold yesterday.

a .aren’t  b. isn’t  c. wasn’t  d. weren’t

6. I ………a pupil last week.

a. aren’t b. isn’t c. wasn’t d. weren’t

7. These hats …….new yesterday.

a.aren’t b. isn’t c. wasn’t d. weren’t

8. My parents……..teachers two years ago.

a. are b. is c. was d. Were

9. He ………….a mechanic last Monday.

a. aren’t b. is c. wasn’t d. weren’t

10. … he an engineer yesterday. No, he ……

a. is/ isn’t b. are/aren’t c. was/wasn’t d. were/weren’t

11. …….It hot last week?

a. am b. is c. was d. Were

12. The shops …open last Monday.

a. am b. is c. was d. Were

13. …. you a teacher two years ago? Yes, I……

a. is/ isn’t b.are/aren’t c.were/wasn’t d.was/weren’t

14. Where ……Nam from yesterday?

a. am b. is c. was d. Were

15. Why ………they unhappy last Tuesday?

a. am b. is c. was d. Were

16. I … your trip to Nha Trang two years ago.

a. remember b.remembers c.remembered d.remembered

17. Ba …….. the cap all day yesterday.

a. wear b. wears c. weared d. wore

18. We ……….a lot of fish yesterday.

a. eated b. ate c. eats d. Eat

19. Her aunt ……… her to see Cham Temple last year.

a. taked b. took c. take d. Takes

20. Tuan ……… a new bike yesterday.

a. haved b. has c. had d. Have

Đáp án: 

1 – d; 2 – d; 3 – d; 4 – d; 5 – c;

6 – c; 7 – d; 8 – d; 9 – c; 10 – c;

11 – c; 12 – d; 13 – c; 14 – c; 15 – d;

16 – d; 17 – d; 18 – b; 19 – b; 20 – c;

Tham khảo thêm: Bài tập thì hiện tại hoàn thành

Tạm kết :

Trên đây là một số bài tập về thì quá khứ đơn. Hy vọng qua những bài tập trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về thì quá khứ đơn. Còn nếu bạn có thắc mắc gì hay vấn đề gì không hiểu khi đọc bài viết này, thì hãy liên hệ với chúng tôi nhé. Chúng tối sẽ giải đáp những thắc mắc đó cho bạn một cách chi tiết nhất. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách!

Share post:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here