Các kiến thức cơ bản về động từ to be trong tiếng Anh

Date:

Động từ To Be là một trong những chủ điểm ngữ pháp quan trọng của tiếng Anh mà các bạn cần nắm được. Chính vì thế trong bài viết dưới đây, Tạp chí giáo dục sẽ giới thiệu chi tiết các kiến thức cơ bản về loại động từ này cho bạn tham khảo. Tìm hiểu ngay nhé!

Khi mới bắt đầu học tiếng Anh, các bạn sẽ được làm quen với động từ To Be từ rất sớm. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm vững được các kiến thức liên quan đến động từ này. Nên bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn tìm hiểu kiến thức về loại động từ này nhé!

Động từ To Be là gì?

Động từ To Be là gì?Động từ to be

Động từ to be chính là một trong các loại từ được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh hiện nay. Theo nghĩa tiếng Việt thì động từ này sẽ bao gồm các nghĩa như “là, thì, ở, bị…”. Chính vì sự đa dạng về ngữ nghĩa như vậy mà động từ này trong câu có thể kết hợp được với rất nhiều từ loại khác nhau như: danh từ, tính từ, giới từ, động từ. Và tùy vào chủ thể (đại từ) và thì của câu mà động từ to be sẽ được chia theo dạng khác nhau.

Ví dụ: 

He is a doctor. Anh ấy là một bác sĩ 

 • Đây là cách sử dụng động từ to be đơn giản nhất, việc kết hợp động từ này và theo sau là một danh từ, khi đó động từ to be sẽ mang ý nghĩa “là”.
 • Động từ to be “is” sẽ đi với đại từ nhân xưng là “he (anh ấy)”.

We are a family. (Chúng tôi là một gia đình)

 • Tương tự ví dụ đầu tiên, động từ to be kết hợp với một danh từ theo sau và mang ý nghĩa “là” để diễn giải về chủ thể trong câu. 
 • Động từ to be “are” trong câu thường được đi với đại từ nhân xưng “you(bạn), we (chúng tôi), they (bọn họ) và danh từ số nhiều.”

Xem thêm: Động từ trong tiếng Anh

Các dạng biến thể của động từ to be trong tiếng Anh

Các dạng biến thể của động từ to be trong tiếng Anh

Dựa vào hoàn cảnh và chủ ngữ trong câu mà động từ To Be sẽ được chia ở nhiều dạng khác nhau. Dưới đây là một số dạng biến thể cơ bản của động từ To Be cho các bạn tham khảo: 

Thì hiện tại đơn của động từ To Be

Động từ To Be được chia ở dạng hiện tại đơn sẽ có dạng là: Am – Is – Are. Dưới đây là cấu trúc và cách sử dụng chi tiết: 

Chủ ngữ Hình thái của “to be” ở hiện tại đơn Ví dụ
Tôi I am so happy (Tôi rất vui)
He/She/It/ (danh từ số ít) She is a teacher (Cô ấy là một cô giáo)
You/We/They (danh từ số nhiều) We are a team (Chúng ta là một đội)

Thì quá khứ đơn của động từ To Be

Động từ To Be được chia ở thì quá khứ đơn sẽ được biến đổi thành “was/were” tùy theo chủ ngữ để chia cho phù hợp. Theo đó, ta có bảng sau: 

Chủ ngữ Hình thái của “to be” ở quá khứ đơn Ví dụ
I/He/She/It (danh từ số ít) I was in primary school when I was 6 years old (Tôi đang ở trường tiểu học khi tôi 6 tuổi)
You/We/They (danh từ số nhiều) You were angry with him yesterday (Bạn đã nổi giận với anh ấy hôm qua)

Thì tương lai đơn của động từ To Be

Ở thì tương lai đơn, động từ To Be sẽ đứng sau trợ động từ (will) và nó có dạng nguyên thể “be” đối với mọi chủ ngữ. Cách sử dụng như sau: 

Chủ ngữ Hình thái của “to be” ở tương lai đơn Ví dụ
Tôi / Bạn / Chúng tôi / Họ / Anh ấy / Cô ấy / Nó thì là ở I will be back soon (Tôi sẽ trở lại sớm thôi)

Thì hiện tại hoàn thành hay quá khứ hoàn thành của động từ To Be

Trong các câu được chia theo thì hiện tại hoàn thành, quá khứ hoàn thành, động từ To Be sẽ được biến đổi thành “been”. 

Chủ ngữ Hình thái của động từ “to be” Ví dụ
Tôi / Bạn / Chúng tôi / Họ / Anh ấy / Cô ấy / Nó đã We have been friends for 5 years (Chúng tôi đã là bạn được 5 năm rồi)

Dạng bị động của động từ To Be 

Ngoài những dạng cơ bản trên đây thì động từ To Be còn xuất hiện trước một động từ được dùng để chuyển đổi ngữ nghĩa của câu thành thể bị động. Trong trường hợp này, động từ to be sẽ được chia ở cả dạng cơ bản, dạng hiện tại đơn, dạng quá khứ đơn và dạng hoàn thành. 

Công thức sử dụng chung: 

S + To Be + Động từ tham gia trong quá khứ (Động từ 3)

Ví dụ: 

Dạng hiện tại: The cake is eaten by him. (Chiếc bánh bị anh ấy ăn). Vì câu này đang ở thì hiện tại đơn, do đó động từ to be sẽ mang hình thái “am/is/are”.

Dạng quá khứ: This school was built in 2000. (Ngôi trường này đã được xây dựng vào năm 2000). Trong câu mang thì quá khứ, động từ to be sẽ xuất hiện dưới dạng “was/were”.

Dạng cơ bản: The schedule will be arranged soon. (Thời khóa biểu sẽ được sắp xếp sớm thôi) Khi đứng sau một trợ động từ thì động từ to be sẽ ở dưới dạng “be”.

Dạng hoàn thành: I have been taught by Mr.Mike for 2 years. (Tôi đã được thầy Mike dạy 2 năm rồi). Trong một câu với thì hoàn thành, động từ to be sẽ có dạng là “been”.

Đọc thêm: Các loại tính từ trong tiếng Anh

Vị trí của động từ To Be trong câu

Vị trí của động từ To Be trong câu

Trong một câu động từ To Be sẽ có thể đi cùng với cả tính từ, động từ, danh từ và giới từ. Tùy vào từng trường hợp sử dụng khác nhau mà vị trí của động từ To Be cũng thay đổi: 

Kết hợp với Tính Từ 

Khi kết hợp với tính từ, vị trí của động từ To Be sẽ đứng trước tính từ. Và nó đóng vai trò như từ trung gian được sử dụng để miêu tả đặc tính của chủ thể. 

Cấu trúc: 

S + To Be + Tính từ

She is very beautiful. (Cô ấy rất đẹp)

Động từ to be “is” được dùng để diễn giải đặc tính của chủ thể “She (cô ấy)” là “very beautiful (rất đẹp)”.

Kết hợp Danh từ 

Động từ To Be khi kết hợp với danh từ trong câu sẽ được sử dụng trước danh từ. Nó có tác dụng diễn giải chủ thể là sự vật, sự việc hay hiện tượng nào đó đang làm gì. 

Cấu trúc: 

S + To Be + Danh từ

Ví dụ: 

It is a pen. (Nó là một chiếc bút)

Trong ví dụ này, động từ to be được dùng để diễn giải cho chủ thể “It”, trả lời cho câu hỏi: What is it? (Nó là cái gì?)

Kết hợp với giới từ 

Khi động từ To Be kết hợp với giới từ, chúng sẽ ở vị trí đứng trước giới từ và được sử dụng để chỉ nơi chốn, thời gian. 

Cấu trúc: 

S + To Be + Preposition (nơi chốn, thời gian)

Ví dụ:

The pen is on my box. (Cây bút ở trên chiếc hộp của tôi)

Trong ví dụ này, động từ to be được dùng để chỉ ra nơi chốn của chủ thể và kết hợp với giới từ “on”.

Kết hợp với động từ 

Như chúng tôi đã chia sẻ ở trên, động từ To Be đứng trước một động từ trong câu sẽ  biến đổi ngữ nghĩa trong câu thành thể bị động. 

Xem ngay: Vị trí của danh từ trong tiếng Anh

Bảng chuyển đổi động từ To Be

Trên thực tế, người ta sẽ dựa vào hoàn cảnh của chủ ngữ mà chuyển đổi động từ To Be trong câu cho phù hợp. Tham khảo bảng chuyển đổi động từ To Be dưới đây: 

Các dạng Chủ ngữ Được Ví dụ
Dạng cơ bản thì là ở Chúng tôi mệt mỏi
Thì hiện tại đơn Tôi tôi là một học sinh tốt
Anh ấy / Cô ấy / Nó Cô ấy là học sinh giỏi
Bạn, chúng ta, họ Bạn là một sinh viên tốt
Thì quá khứ đơn Tôi / Anh ấy / Cô ấy / Nó Tôi là một học sinh giỏi
Bạn, chúng ta, họ Bạn là một học sinh tốt
Thì tương lai đơn Tôi, bạn, anh ấy, cô ấy, nó, chúng tôi, họ sẽ là Tôi sẽ là một học sinh tốt
Dạng tiếp diễn Tôi, bạn, anh ấy, cô ấy, nó, chúng tôi, họ hiện tại Anh ấy đang chơi đá bóng
Dạng hoàn thành Tôi, bạn, anh ấy, cô ấy, nó, chúng tôi, họ đã Anh ấy đã đến Paris từ năm 1990

Bài tập thực hành sử dụng động từ To Be trong tiếng Anh

Bài tập thực hành sử dụng động từ To Be trong tiếng Anh

Bài tập 1: Hoàn thành đoạn văn sau với động từ To Be phù hợp:

Peter Baker ____ từ Manchester, nhưng Paul và John ____ từ London. Manchester và London ____ thành phố ở Anh. Hamburg ____ một thành phố ở Đức. Sandra ____ ở trường hôm nay. Jack và Peter ____ bạn của cô ấy. Họ ____ trong cùng một lớp. Ông và bà Baker ____ trong một chuyến đi đến Hoa Kỳ để thăm em họ Anne của họ. Cô ấy ____ một cô gái tốt. Peter nói: “Ông tôi ____ trong bệnh viện. Tôi ____ ở nhà với bà nội.” Mây giơ rôi? Nó ____ 8 giờ. ____ bạn mệt rồi? Không, tôi ____ không.

Bài tập 2: Chia động từ To Be ở dạng thích hợp trong các câu sau:

 1. Hôm nay trời lạnh.
 2. Tôi ở nhà bây giờ.
 3. Họ ……………………… Hàn Quốc.
 4. Có ……………………… một cây bút trên bàn làm việc.
 5. Tên tôi ……………………… Nikita.
 6. Chúng tôi ……………………… từ Ukraine.
 7. Đúng vậy.
 8. Tôi ……………………… OK, cảm ơn.
 9. Clara và Steve ……………………… kết hôn.
 10. She ……………………… a English teacher.
 11. Cuốn sách này ……………………… của tôi.
 12. Jane và Peter ……………………… kết hôn.
 13. Anh trai tôi ……………………… ở đây vào lúc này.
 14. Nhiều người ……………………… trong ngân hàng.
 15. Chúng tôi ……………………… ở Anh.
 16. Nó ……………………… Thứ hai hôm nay.
 17. Tôi ……………………… một thợ làm tóc.
 18. Tên tôi ……………………… Alexander.
 19. Có ……………………… nhiều người trong lớp này.
 20. …………… Chị em Ane và Alice?
 21. ……………………… chiếc xe này của bạn?
 22. ……………………… Tôi theo cách của bạn?
 23. ……………………… bạn hai mươi lăm tuổi?
 24. ……………………… những người Smith đã ly hôn?
 25. ……………………… đây là chiếc xe đạp mới của bạn?
 26. Tôi ……………………… một sinh viên.
 27. Các thầy cô giáo ……………………… trong phòng.
 28. Con mèo ……………………… trên bàn.
 29. Con chó ……………………… dưới gầm bàn.
 30. Cuốn sách này ……………………… giá rẻ.

Bài tập 3: Điền động từ to be đúng vị trí trong câu

 1. Họ là những người bạn tốt của tôi.
 2. Bạn đã hào phóng tặng tôi cuốn sách này (đang).
 3. Đây là một cơ hội tốt để chúng ta thảo luận về vấn đề này (là).
 4. Ông bà tôi 70 tuổi khi tôi sinh ra (đã / đang).
 5. Nó sẽ hoàn thành vào ngày mai (được).
 6. Cuốn sách bên cạnh tivi (là).
 7. Họ được Mr.Tom đưa đón bằng ô tô (đã).
 8. My house on Hai Ba Truong street (is).

Bài tập 4: Viết lại câu có sử dụng động từ To Be

 1. Bạn __________ xinh đẹp.
 2. Tôi nóng.
 3. Tôi __________ từ Luân Đôn.
 4. Bạn __________ một bác sĩ.
 5. Emily __________ em gái của tôi.
 6. Anh ấy __________ trong vườn.
 7. Họ __________ trên xe buýt.
 8. Chúng ta là bạn.
 9. Tôi __________ 25 tuổi.
 10. Cô ấy bị bệnh. 

Bài tập 5: Đặt câu hỏi CÓ/ KHÔNG với động từ To Be 

Vd:  John / trong vườn? 

 • John có ở trong vườn không?
 1. Chúng tôi / đúng giờ?
 2. Pedro / từ Tây Ban Nha?
 3. Họ / ở Tokyo?
 4. Julie / ở nhà?
 5. Những đứa trẻ / ở trường?
 6. Bạn / trong một quán cà phê?
 7. Tôi đúng?
 8. Chúng tôi / ở đúng nơi?
 9. Cô ấy / người Đức?
 10. Anh ấy là một bác sĩ? 

Đáp án: 

Bài tập 1: 

Peter Baker đến từ Manchester, nhưng Paul và John đến từ London. Manchester và London là các thành phố ở Anh. Hamburg là một thành phố ở Đức. Hôm nay Sandra đến trường. Jack và Peter là bạn của cô ấy. Họ học cùng lớp. Ông và bà Baker đang có chuyến đi đến Hoa Kỳ để thăm em họ Anne. Cô ấy là một cô gái ngoan. Peter nói: “Ông tôi đang nằm viện. Tôi ở nhà với bà nội.” Mấy giờ rồi? Bây giờ là 8 giờ. Bạn có mệt không? Khong toi khong.

Bài tập 2:

Bài tập 3: 

 1. Họ là những người bạn tốt của tôi.
 2. Bạn thật hào phóng khi tặng tôi cuốn sách này.
 3. Đây là một cơ hội tốt để chúng ta thảo luận về vấn đề này.
 4. Ông bà tôi 70 tuổi khi tôi sinh ra.
 5. Nó sẽ được hoàn thành vào ngày mai.
 6. Cuốn sách ở bên cạnh chiếc tivi.
 7. Họ đã được ông Tom đưa bằng xe hơi.
 8. My house is on Hai Ba Truong street.

Bài tập 4: 

 1. Bạn thật đẹp.
 2. Tôi nóng.
 3. Tôi đến từ Luân Đôn.
 4. Bạn là một bác sĩ.
 5. Emily là em gái của tôi.
 6. Anh ấy đang ở trong vườn.
 7. Họ đang ở trên xe buýt.
 8. Chúng ta là bạn bè.
 9. Tôi 25 tuổi.
 10. Cô bị bệnh. 

Bài tập 5: 

 1. Chúng ta có đúng giờ không?
 2. Pedro có phải đến từ Tây Ban Nha không?
 3. Họ có ở Tokyo không?
 4. Julie có ở nhà không?
 5. Những đứa trẻ có ở trường không?
 6. Bạn đang ở trong một quán cà phê?
 7. Tôi nói đúng chứ?
 8. Chúng ta đang ở đúng nơi?
 9. Cô ấy có phải là người Đức không?
 10. Anh ta có phải là bác sĩ không?

Tham khảo thêm: Sách học tiếng anh cho người mới bắt đầu

Tạm kết:

Động từ To Be là một dạng động từ khá quan trọng được sử dụng nhiều trong ngữ pháp tiếng Anh. Việc nắm vững cách sử dụng và vị trí của động từ To Be trong câu sẽ giúp các bạn có thể chinh phục tiếng Anh một cách dễ dàng. Hy vọng bài viết trên đây đã cung cấp những kiến thức bổ ích về dạng động từ To Be cho các bạn tham khảo. 

Share post:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here