Phương pháp chia cho số có 2 chữ số nhanh và chính xác

Date:

Trong chương trình toán học lớp 4, các em học sinh sẽ dần làm quen với các phép toán tương đối phức tạp như phép nhân một số với một tổng, phép nhân với số có 2 chữ số, phép nhân với số có 3 chữ số… Trong đó, một trong những phép toán khó nhằn mà các em bắt buộc phải thành thạo là phép chia cho số có 2 chữ số. Hãy cùng Kỹ Năng Giáo Dục đi tìm phương pháp thực hiện phép toán này một cách nhanh và chính xác nhất nhé.

Các kiến thức cơ bản về số tự nhiên cần nắm vững

Khái niệm về số tự nhiên?

Số tự nhiên là tập hợp những số lớn hơn hoặc bằng 0. Số tự nhiên được sử dụng nhiều nhất trong toán học và cả trong đời sống thực tế. Chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy sự xuất hiện của số tự nhiên trong một bài toán, một nghiên cứu hay trong cuộc sống hàng ngày.

Ví dụ: Có 3 con gà đang kiếm ăn trong vườn

Số 3 là số tự nhiên

Ký hiệu của tập số tự nhiên là N

N = (0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11….)

Trong đó:

N* là tập hợp những số tự nhiên lớn hơn 0

N* = (1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11….)

cách chia 2 chữ số
Ôn tập về số tự nhiên

Tính chất đặc trưng của số tự nhiên

Số 0 là số tự nhiên bé nhất

Không tồn tại số tự nhiên lớn nhất

Nếu đặt 2 số tự nhiên khác nhau đứng cạnh nhau, luôn có một số bé hơn và một số lớn hơn.

Ví dụ: 7;3

Dễ dàng nhận thấy trong cặp số tự nhiên trên:

7>3 và 3<7

Tổng số phân tử tồn tại trong tập số tự nhiên N là vô số

Nếu có 3 số tự nhiên a; b; c trong đó a<b; b

Xem thêm: Sách toán song ngữ lớp 2

Ôn tập bảng cửu chương và bảng chia từ 1 đến 9

Phép chia cho số có 2 chữ số là một phép chia tương đối phức tạp và đòi hỏi các em phải tính toán linh hoạt cả phép chia, phép nhân, phép trừ… Vì thế để chinh phục thành công phép chia cho số có 2 chữ số, bắt buộc các em phải thuộc bảng cửu chương và bảng chia từ 1 đến 9.

Hãy cùng Sigma Books ôn tập lại bảng cửu chương và bảng chia từ 1 đến 9 sau đây:

Bảng cửu chương

cách chia 2 chữ số
Bảng chia từ 1 đến 9

cách chia 2 chữ số

Phương pháp chia cho số có 2 chữ số

Cách chia 2 chữ số

Bước 1: Đặt phép tính theo cột dọc như phép chia thông thường.

Bước 2: Chia 2 chữ số đầu tiên của số bị chia cho số chia. Thương nhận được là bao nhiêu thì đem nhân ngược lại với số chia. Sau đó lấy 2 chữ số đầu tiên vừa rồi trừ đi tích nhận được.

Lưu ý: Nếu 2 chữ số đầu tiên của số bị chia nhỏ hơn số chia thì lấy 3 số đầu tiên của số bị chia chia cho số chia. Rồi nhân ngược lại rồi trừ đi như tương tự như bước 2.

Bước 3: Giữ nguyên hiệu vừa nhận được rồi hạ số tiếp theo của số bị chia xuống làm chữ số đơn vị. Ta được số mới. Lấy số đó chia cho số chia. Nhân thương nhận được cho số chia. Rồi lại tiếp tục trừ số mới lúc đầu cho tích nhận được.

Bước 4: Hạ lần lượt các chữ số của số bị chia lần lượt từ trái qua phải và thực hiện các bước tính như bước 3 cho đến khi đến chữ số hàng đơn vị.

Dãy số thương nhận được cuối cùng chính là thương của phép chia mà bạn cần tìm.

Kết quả nhận được cuối cùng có thể là phép chia hết hoặc phép chia có dư.

Một số lưu ý khi chia cho số có 2 chữ số

Thực hiện chia lần lượt các chữ số của số bị chia từ từ trái qua phải

Số dư cuối cùng luôn bé hơn số chia

Phép chia hết nếu số dư bằng 0

Ví dụ minh họa:

Tính toán: 428 : 24 = ?

Bước 1: Lấy 42 chia cho 24 được 1

Nhân 1 với 24 được 24; 42 trừ 24 được 18

Bước 2: Giữ nguyên 18, hạ chữ số tiếp theo bên phải của số bị chia là số 8 xuống. Ta được số mới 188

Lấy 188 chia cho 24 được 8

Nhân 8 với 24 được 184; 188 trừ 184 được 4

Vậy: 428 : 24 = 18 và số dư là 4

Một dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao về phép chia cho số có 2 chữ số

Dạng 1: Bài đặt phép tính rồi tính

Đặt phép tính rồi tính

a) 840 : 35

b) 352 : 27

Hướng dẫn và đáp an

a) 840 : 35

cách chia 2 chữ số

Bước 1: Lấy 84 chia cho 35 được 2

Nhân 2 với 35 được 70; 84 trừ 70 được 14

Bước 2: Giữ nguyên 14, hạ chữ số tiếp theo bên phải của số bị chia là số 0 xuống. Ta được số mới 140

Lấy 140 chia cho 35 được 4

Nhân 4 với 35 được 140

Vậy: 840 : 35 = 24

b) 352 : 27

cách chia 2 chữ số

Bước 1: Lấy 35 chia cho 27 được 1

Nhân 1 với 27 được 27; 35 trừ 27 được 8

Bước 2: Giữ nguyên 8, hạ chữ số tiếp theo bên phải của số bị chia là số 2 xuống. Ta được số mới 82

Lấy 82 chia cho 27 được 3

Nhân 3 với 27 được 81 dư 1

Vậy: 352 : 27 = 13 dư 1

Dạng 2: Bài toán ứng dụng

cách chia 2 chữ số
Bài toán ứng dụng phép chia cho số 2 chữ số

Một đàn vịt mỗi ngày để được 780 quả trứng. Người nông dân thu hoạch trứng mỗi ngày và chia làm các tá trứng trứng khác nhau. Mỗi tá trứng được bán ra với giá 24 ngàn đồng. Vậy một ngày người nông dân thu được bao nhiêu tiền từ trứng. Biết mỗi tá có 12 quả.

Lời giải:

Số tá trứng mà người nông dân thu hoạch được mỗi ngày là:

780 : 12 = 65 (tá trứng)

Số tiền trứng mà người nông dân thu được mỗi ngày là:

65 x 24.000 = 1.560.000 đồng

Vậy mỗi ngày nông dân thu được một triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng từ việc thu hoạch trứng vịt.

Phép chia có ѕố không dư

Phép chia có số không dư là phép chia có số dư bằng 0.

Cách chia 2 chữ số là áp dụng lần lượt 3 bước: Chia – Nhân – Trừ.

Phép chia có ѕố dư

Phép chia có số dư là phép chia có 0 < số dư < số chia.

Cách chia 2 chữ số có số dư là thực hiện chia từ trái sang phải. Số chia là số có 2 chữ số nên bạn cần xem hai số đầu tiên từ trái sang phải của số bị chia có lớn hơn số chia hay không. Nếu không, hãy tiếp tục lấy thêm 1 đơn vị nữa từ trái sang phải và số chia sẽ trở thành hàng trăm chia cho mười.

Bài tập thực hành:

Dưới đây là một số dạng bài tập thực hành để học sinh thuần thục cách chia 2 chữ số

Bài tập

Bài 1: Đặt tính và tính:

1. 1296 : 24

2. 180 : 36 

3. 37584 : 58

4. 85491 : 63

5. 4992065 : 85

6. 2578 : 32

7. 50167 : 43

Bài 2: Tìm x,y biết:

1. 73 x y = 3285

2. 10086 : x = 82

Bài 3: Tìm giá trị của biểu thức:

1. 76345 – 47226 : 34 

2. 56308 : 28 + 11

3. 64 + 46434  : 71

Bài 4: Một xưởng may mỗi ngày sản xuất được 4200 bộ quần áo, chia thành từng tá, mỗi tá 12 bộ quần áo. Hỏi mỗi ngày xưởng sản xuất được bao nhiêu tá?

Đáp án

Bài 1: 

1. 1296 : 24 = 54

2. 180 : 36 = 5

3. 37584 : 58 = 648

4. 85491 : 63 = 1357

5. 492065 : 85 = 5789

6. 2578 : 32 = 80 ( số dư = 18)

7. 50167 : 43 = 1166 ( số dư = 29)

Bài 2: 

1. 73 x y = 3285

       => y = 3285 : 73

       => y = 45

2. 10086 : x = 82

        => x = 10086 : 82

        => x = 123

Bài 3: 

1. 76345 – 47226 : 34 = 76345 – (47226 : 34) = 76345 – 1389 = 74956

2. 56308 : 28 + 11 = (56308 : 28) + 11 = 2011 + 11 = 2022

3. 64 + 46434  : 71 = 64 + (46434 : 71) = 64 + 654 = 718

Bài 4: 

Mỗi ngày xưởng sản xuất được số tá quần áo là:

4200 : 12 = 350 (tá quần áo)

Vậy mỗi ngày xưởng sản xuất 350 tá quần áo.

Xem thêm: Bỏ túi cách tính nhẩm nhanh cho các phép tính

Trên đây là những kiến thức cơ bản về phép chia cho số có 2 chữ số. Hi vọng với những chia sẻ này, các em có thể thực hiện thành thạo các phép chia cho số có 2 chữ số. Chúc các em thành công.

Tham khảo thêm:

– Giải một bài toán như thế nào?

– Có nên cho trẻ học toán tư duy

Share post:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here