Những điều cần chú ý trong giáo dục sức khỏe sinh sản cho trẻ

Lượt xem: 5344
Thanh thiếu niên là một lực lượng to lớn và nòng cốt của xã hội. Ở những nước đang phát triển có cấu trúc dân số trẻ thì lực lượng thanh thiếu niên chiếm phần nửa dân số. Đây là nguồn nhân lực chủ yếu của đất nước trong tương lai. 
Trong mỗi gia đỡnh, thanh thiếu niờn cú vai trò quan trọng là lực lượng lao động sẽ thay thế cha mẹ để bảo đảm đời sống cho các thành viên trong gia đình và sự tồn tại, phỏt triển của mỗi gia đình, mỗi dân tộc. Vì vậy, nếu trẻ vị thành niên được bắt đầu cuộc sống một cách tốt đẹp, họ có thể có được một sức sống và một ý chí để học tập, để lao động. Ngược lại, nếu họ mắc sai lầm trong thời kỳ này thì sẽ bị tổn thương lớn về thể chất, tinh thần mà có thể không bao giờ hồi phục lại được. 

1. Vai trò của giáo dục sức khỏe sinh sản cho trẻ

 Giáo dục Sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên được coi là một nội dung giáo dục quan trọng trong quá trình giáo dục của trường Trung học phổ thông. Nội dung giáo dục Sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên có thể được đưa vào nhà trường theo hai hướng: Thứ nhất là tích hợp vào một số môn học có nhiều khả năng hơn cả như: môn GDCD, môn Sinh học, môn Địa lý, môn Ngữ văn; thứ hai là tích hợp vào nội dung chương trình Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
Phụ huynh cần giáo dục kỹ năng sống sớm cho trẻ

2. Ưu điểm của giáo dục sức khỏe sinh sản cho trẻ

 Nếu như các môn học cung cấp cho học sinh một cách hệ thống những kiến thức cơ bản về Sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên thì ưu điểm của Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là giúp các em củng cố và mở rộng những hiểu biết về các vấn đề của Sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên, đồng thời tạo thời cơ thuận lợi để bồi dưỡng thái độ đúng đắn, rèn luyện các kỹ năng sống tích cực, biết cách phòng tránh được những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

3. Nội dung chương trình giáo dục cần có

 Chương trình Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Trung học phổ thông là chương trình hoàn toàn mới mà từ trước tới nay chưa có. Nội dung chương trình Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp rất phong phú về nội dung và đa dạng về hình thức tổ chức. Nội dung của Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Trung học phổ thông tập trung vào sáu vấn đề lớn:
 - Lẽ sống của thanh niên trong giai đoạn CNH, HĐH đất nước.
 - Tình bạn, tình yêu, hôn nhân và gia đình 
 - Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
 - Truyền thống dân tộc và truyền thống cách mạng, bảo vệ di sản văn hoá.
 - Thanh niên với vấn đề lập thân, lập nghiệp
 - Những vấn đề có tính nhân loại như: bệnh tật, đói nghèo, dân số, môi trường, hoà bình, hợp tác giữa các dân tộc, tệ nạn xã hội...


Tin tức khác

Quảng cáo